Почитувани кандидати,

 

Позицијата која ние нудиме е поврзана со менаџментот на дел од нашите трговски претставници во Република Филипини. Истите не зборуваат македонски, комуникацијата со нив ќе биде само на англиски јазик.

Работата се изразува во секојдневна комуникација со претставниците – преку Skype или Viber. Следат се и опслужени од претставниците филипински клиенти: дали услугата била понудена според нашите барања, како и последователното извршување од страна на другите оддели на DOCUMENT PROCESSING.

Работата на менаџерот е:

– Да одржи обука на новите ни Трговски претставници
– Да следи дали клиентите се служи според нашите барања

Работата е од дома, бидејќи претстои ние да отвориме нова канцеларија во Република Македонија.

Работно време: 8:30 – 13:00 (четири и пол часа)

Плата: 15 000 денари (чисто) + социјално и здравствено осигурување. Работен договор со македонска фирма (со банкарска сметка во Стопанска банка – Скопје). Платата се преведува по банкарски пат на секое прво и петнайсто чусло на месеци, со првично 15 дневно задоцнување.

По отворањето на нашата канцеларија во Македонија ќе биде дадена опција за работа на осум часа во канцеларија (ако вие посакате), со плата од 30 000 ден. (чисто).

Ве молиме да се земе време и да направите тест по англиски на оваа адреса: http://oxfordbox.com/test-nivo-english/
Ве молиме не користете речник, Google или др. Времето на тестот е околу 30 минути.

Откако ќе го направите јазичниот тест молиме да испратите ваше CV до: jordan@documents-processing.com

Mолиме да го пријавите Вашето Скајп-име и погодно време за разговор.

 

Ви благодариме за вашето љубезно внимание!

DOCUMENT PROCESSING Теам